Deze algemene zijn vertaald voor uw gemak. In het geval dat de Duitse voorwaarden afwijken, zijn deze leidend. Ook is het Duits recht van toepassing.

1. TOEPASSINGSGEBIED

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze online shop. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. CONTRACTUELE PARTNERS, TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT, CORRECTIEMOGELIJKHEDEN

Het koopcontract komt tot stand met AKY Baby GmbH.

De presentatie van de producten in de onlineshop is geen wettelijk bindend aanbod, maar een niet-bindende onlinecatalogus. AKY Baby GmbH wijst erop dat de kleuren van de productafbeeldingen die in de online shop worden gepresenteerd, door de beeldscherminstellingen van de klant kunnen afwijken met de werkelijke kleur van het product.<br><br>


U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer te allen tijde vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren met behulp van de correctiehulpmiddelen die tijdens het bestelproces worden verstrekt en uitgelegd. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen. Een bevestiging van ontvangst van uw bestelling wordt direct na verzending van de bestelling per e-mail verzonden.

Om de bestelling af te ronden, kan de klant het bestelproces volgen vanuit de winkelwagen. Tijdens het bestelproces kan de klant kiezen of hij zijn bestelling wil plaatsen als geregistreerde klant of als gast. Na het afronden van het bestelproces, met vermelding van de gewenste verzend- en betaalmethode, kan de klant de details van zijn online aankoop in de AKY Baby Online Shop op de besteloverzichtpagina bekijken en indien nodig corrigeren. Voordat de bestelling wordt geplaatst, kan de klant de bestelgegevens op elk moment inzien en wijzigen. Een wijziging kan worden aangebracht met behulp van de "terug" -functies van de browser. De klant rondt de bestelling af door op de knop "Nu betalen" te klikken en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de informatie over het herroepingsrecht. Via dit proces dient de klant een juridisch bindend aanbod in om een koopcontract af te sluiten. Als u een persoonlijk klantenaccount heeft aangemaakt, kunt u daar ook na het afronden van een bestelling uw bestelgegevens opvragen via de AKY Baby Online Shop. Dit is niet mogelijk als u als gast bestelt, maar u kunt uw bestelgegevens direct voor het plaatsen van de bestelling uitprinten. Voor het opslaan van de bestelgegevens in de AKY Baby Online Shop verwijzen wij naar onze gegevensbeschermingsverklaring.

Nadat de klant een koopaanbod heeft gedaan, ontvangt hij een orderbevestiging per e-mail. Op deze manier informeert AKY Baby GmbH de klant dat de bestelling correct is verzonden. Dit is echter nog geen aanvaarding van het aanbod en er is nog geen overeenkomst gesloten. Het koopcontract komt tot stand - wanneer AKY Baby GmbH de klant nog een e-mail stuurt nadat de bestelling is geplaatst, waarin de levering van de goederen wordt bevestigd of de goederen worden verzonden. Met deze verzendbevestiging of de verzending van de goederen is het koopcontract rechtsgeldig.

Als de bestelling van de klant meerdere artikelen bevat, wordt de koopovereenkomst alleen gesloten voor die goederen die uitdrukkelijk zijn vermeld of vermeld in de verzendbevestiging. Voor de overige goederen wordt geen koopcontract gesloten. Dit kan ook van invloed zijn op goederen die werden vermeld in de AKY Baby Online Shop en die konden worden besteld, maar die momenteel niet beschikbaar zijn op het moment dat de klant bestelt. Indien een online bestelling niet door AKY Baby kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant direct bericht per e-mail. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de klant zijn e-mailgegevens correct heeft ingevoerd.

 Wanneer het contract met ons tot stand komt, hangt af van de door u gekozen betaalmethode:

Creditcard

Bij het plaatsen van uw bestelling vult u uw creditcardgegevens in en voert de creditcardmaatschappij een autorisatiecontrole uit. Na uw legitimatie als de wettelijke kaarthouder, wordt de betalingstransactie automatisch gestart en wordt uw creditcard belast wanneer de bestelling wordt geplaatst. Het contract met ons komt tot stand op het moment dat de creditcard wordt belast.


PayPal, PayPal Express

Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u zich daar registreren of u eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructie aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie.


Bankoverschrijving iDeal

Bij het kiezen van de betaalmethode bankoverschrijving (iDeal) wordt de klant na bevestiging doorgestuurd naar de website van zijn bank. Voorwaarde hiervoor is dat de klant bij zijn bank is aangemeld voor internetbankieren. Uw eigen PIN- en TAN-nummers zijn nodig om de betaling uit te voeren. Na het voltooien van de betaling wordt de klant gevraagd om de aankoop in de online winkel af te ronden. De klant ontvangt vervolgens een bevestigingsmail van de online winkel. Eventuele terugbetalingsaanvragen van de klant worden bijgeschreven op de bankrekening van de klant.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

7. TRANSPORTSCHADE

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het nalaten om een klacht in te dienen of contact met u op te nemen, heeft geen enkele consequentie voor uw juridische claims en de handhaving ervan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.


8. GARANTIES

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

Voor gebruikte goederen geldt het volgende: treedt het defect één jaar na levering van de goederen op, dan zijn aanspraken op gebreken uitgesloten. Defecten die optreden binnen één jaar na levering van de goederen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf levering van de goederen worden aangetekend.

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

• in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid

• in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en kwaadwilligheid

• in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en de naleving waarop de contractpartner regelmatig kan vertrouwen <br>

• als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of

• voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet is

Informatie over eventuele aanvullende garanties die van toepassing kunnen zijn en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online winkel.


9. AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims als gevolg van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.

• in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid

• in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim

• in het geval van garantiebeloften, indien overeengekomen, of

• voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet is geopend.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op wiens naleving de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen) door lichte nalatigheid van de kant van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, het bedrag van de aansprakelijkheid is te voorzien toen het contract werd gesloten. Schadebeperking, waarvan het optreden doorgaans moet worden verwacht.

Anders zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.


10. GEDRAGSCODE

We hebben ons onderworpen aan de volgende gedragscodes:

- Trusted Shops kwaliteitscriteria

https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf


11. GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.


Algemene voorwaarden [https://shop.trustedshops.com/de/rechtstexte/] gemaakt met de Trusted Shops [https://shop.trustedshops.com/de/] juridische copywriter in samenwerking met FÖHLISCH Advocaten [https: // foehlisch.com].

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'alle cookies toestaan' om u de allerbeste ervaring te bieden. Klik op Cookies accepteren om de site te blijven gebruiken.
Je bent aangemeld!
Jou e-mailadres is al geregistreerd
Newsletter